OGRODZENIA DREWNIANE .info

Balustrady drewniane
Meble z drewna
Schody drewniane
Domy drewniane

Prywatność

Jakie funkcje pełni ogrodzenie?

Ogrodzenie ma pełnić kilka funkcji, z jedej strony oddziela posesję od otoczenia, często w sposób zapewniający możliwie dużo prywatności, z drugiej strony jest łącznikiem między działką a otoczeniem, pełni więc też funkcję typowo reprezentacyjną.

Tradycyjne ogrodzenie drewniane zbudowane jest ze słupków, do których przymocowane są poziome rygle, do których z kolei przybite są pionowe elementy drewniane - sztachety. Słupki ogrodzeniowe mogą być wykonane z drewna, betonu, metalu, kamienia czy cegieł. Drewniane słupki mogą być umieszczone bezpośrednio w ziemi (wtedy zabezpieczamy je przed korozją biologiczną np. lepikiem do wysokości 30 cm ponad poziom gruntu), lub mogą być osadzone we wmurowanych w ziemię profilach metalowych.

Tradycyjne płoty drewniane zbudowane z przęseł przymocowanych do słupków istnieją odkąd zaczęto masowo produkować gwoździe. Płoty drewniane można stawiać bezpośrednio nad ziemią lub z zastosowaniem podmurówki. Zależnie od regionu i czasu powstania ogrodzenia można znaleźć różne rozwiązania.


Zalety ogrodzeń drewnianych

Ogrodzenia z drewna mogą być dekoracyjne, bo stosunkowo łatwo można drewnu nadać dowolny kształt.
Konserwacja elementów drewnianych jest dużo łatwiejsza niż przęseł wykonanych z metalu.
Płoty drewniane posiadają unikalny styl. Są trwałe, a przy odpowiedniej konstrukcji mogą zapełnić duży stopień prywatności.

Drewno i konstrukcja

Drewno stosowane w produkcji ogrodzeń drewnianych powinno być odpowiednio wysuszone. Elementy które użyto jako poziome rygle nie mogą posiadać sęków, sztachety nie muszą spełniać tych wymagań. Najczęściej stosowane gatunki drewna to: świerk, jodła, sosna, modrzew i dąb. Sztachety stosunkowo często wykonuje się z taniego drewna olchowego. Do mocowania sztachet należy używać gwoździ ocynkowanych. Górna część sztachety drewnianej powinna być ukształtowana tak, aby ograniczyć gromadzenie wilgoci. Zależnie od regionów są to wykończeni jednostronnie lub dwustronnie ścięte, czubki ścięte na prosto, zaokrąglone z jednej lub kilku stron lub z różnymi szpiczastymi wykończeniami.

Wymagania techniczne

Bramy nie mogą się otwierać na zewnątrz ogrodzenia, aby nie blokowały drogi. Samo ogrodzenie nie może utrudniać naturalnego spływu wody z powierzchni gruntu, nie może też zawierać elementów mogących spowodować skaleczenie (tłuczone szkło, drut kolczasty, drut pod napięciem itd.) do wysokości 180 cm. Poszczególne sztachety muszą być oddalone od siebie o określoną odległość stąd często stosowane są ogrodzenia dwurzędowe, ze sztachetami przesunietymi wobec siebie. W ten sposób przepisy są zachowane, a jednocześnie ogrodzenie zapewnia prywatność posesji. Do ogrodzenia drewnianego można stosować dowolne bramy wykonane z dowolnego materiału, w tym bramy przesuwne, otwierane siłownikami sterowanymi pilotem.

Zdjęcia ogrodzeń drewnianych


Fantazyjny płot z zastosowaniem sztachet ukośnych. Zaokrąglone czubki sztachet. Impregnowany Drewnochronem


Płot drewniany z dwoma warstwami sztachet o różnej długości, mijającymi się.


Ogrodzenie z poziomymi elementami drewnianymi


Słupki ceglane, podmurówka


Bramy drewniane, słupki z kamienia


Poziome elementy drewniane
Ogrodzenie drewniane nie zabezpieczane po 30 latach użytkowania bez konserwacji


Ogrodzenie na słupkach metalowych, rygle sosnowe, prosto ścięte sztachety olchowe

 

 

Google